Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zwrotu towaru dostępne są w Regulaminie sklepu §11 Odstąpienie od umowy.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa POBIERZ
  2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy POBIERZ